Starając się o kredyt, może pojawić się istotne pytanie, odnośnie tego, jaki typ nieruchomości może pełnić rolę wkładu własnego. Poznanie różnych opcji, jakie można wykorzystać w tym celu, to istotny krok w procesie planowania inwestycji. W tym artykule wymienimy różne możliwości, jakie oferuje rynek nieruchomości jako potencjalny wkład własny do kredytu.

Mieszkanie lub dom jako wkład własny przy kredycie

Mieszkanie lub dom, które już posiadamy, może służyć jako wkład własny przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny na inną nieruchomość. W praktyce oznacza to, że wartość istniejącej nieruchomości może zostać uwzględniona przez bank jako zabezpieczenie, redukując potrzebę dodatkowej gotówki jako wkładu. Dzięki temu kredytobiorcy są w stanie uzyskać lepsze warunki kredytowe lub nawet uzyskać większą kwotę. Warto pamiętać, że w przypadku niespłacenia kredytu, bank może przejąć obie nieruchomości. Dlatego, zanim zdecydujemy się na takie rozwiązanie, warto dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw. Nie będąc obeznanym w temacie, ciężko czasem określić, czy nieruchomość jako wkład własny to dobry pomysł i warto poznać zarówno zalety, jak i wady takiego rozwiązania.

Grunty pod budowę formą wkładu własnego

Działki lub grunty pod budowę to atrakcyjna opcja dla tych, którzy chcą zbudować nieruchomość od podstaw. Chcąc zbudować dom, wkładem własnym może być działka, na której ma on stanąć, ale jednocześnie może być to takie inna niewykorzystana działka. Trzeba być rzecz jasna jej właścicielem lub współwłaścicielem. Istotne jest też to, by nie był to teren, który już stanowi zabezpieczenie dla innego kredytu. Bank zweryfikuje wartość gruntu i wliczy to potem do kwoty wkładu własnego.

Lokale komercyjne a wkład własny kredytu

Mało kto wie, ale lokale użytkowe także mogą stanowić wkład własny podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny. Wiele instytucji finansowych akceptuje wartość takich lokali jako częściowe zabezpieczenie kredytu, co może ułatwić uzyskanie kredytu na korzystniejszych warunkach lub po prostu zwiększyć dostępną kwotę finansowania. Niemniej jednak, wykorzystanie lokalu użytkowego w ten sposób niesie za sobą pewne ryzyko: w sytuacji niewypłacalności kredytobiorcy, bank może postarać się o przejęcie obu nieruchomości. Dlatego przed podjęciem takiej decyzji warto dokładnie zastanowić się nad wszystkimi konsekwencjami. W takich sytuacjach niezwykle ważne jest także skorzystanie z porady specjalisty ds. kredytów.

Nieruchomości rekreacyjne jako wkład własny kredytu

Działka rekreacyjna, czyli na przykład domek letniskowy, może być rozważana jako potencjalny wkład własny przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny, chociaż zależy to od polityki konkretnego banku. Wiele instytucji finansowych wymaga, aby nieruchomość używana jako wkład miała odpowiednią wartość i była odpowiednio zabezpieczona. Działki rekreacyjne, z racji swojego specyficznego przeznaczenia, mogą nie zawsze spełniać oczekiwania banków. Jeżeli jednak ich wartość jest odpowiednio wysoka, mogą one stanowić część zabezpieczenia kredytu. Z pewnością warto zapytać się bezpośrednio w danej instytucji finansowej, jakie formy nieruchomości są akceptowane.

Grunty rolne jako forma wkładu własnego przy kredycie hipotecznym

Sytuacja gruntów rolnych jest pod wieloma względami podobna jak sytuacja nieruchomości rekreacyjnych. W teorii mogą one stanowić wkład własny, jednak banki mogą podchodzić do tego tematu różnie i każdy z nich będzie takie rozwiązanie aprobował. Przede wszystkim ziemia ta musi być wyceniona przez rzeczoznawcę, a osoba wnioskująca o kredyt musi być jej właścicielem lub współwłaścicielem.

Jak widać, jako wkład własny mogą stanowić różne typy nieruchomości. Banki zazwyczaj podchodzą do tego tematu dosyć elastycznie, choć należy pamiętać, że każdy z nich wymaga nieco innego podejścia. Z pewnością zostanie dokładnie sprawdzona zarówno wartość nieruchomości jak i jej stan prawny czy potencjał do wykorzystania. Dobrze o tym pamiętać, gdy staramy się o kredyt.