Jak dobrze wziąć kredyt?

Kredyt a forma zatrudnienia. Jak praca wpływa na zdolność kredytową?

Przed udzieleniem kredytu klientowi bank musi sprawdzić jego zdolność finansową, czyli możliwość spłaty danej kwoty razem z odsetkami w określonym przez instytucję terminie. Jak duży wpływ na to ma forma zatrudnienia potencjalnego pożyczkobiorcy? Ten artykuł rozwieje wątpliwości dotyczące tego, czy twoja praca ma znaczenie przy zaciąganiu kredytu.

Czym jest zdolność kredytowa?

Jednak z definicji zdolności kredytowej mówi, że jest to możliwość spłaty zaciągniętego kredytu łącznie z naliczonymi odsetkami w wyznaczonym przez bank terminie. Instytucje zajmujące się wydawaniem kredytów sprawdzają takie informacje na podstawie wiadomości zawartych w Biurze Informacji Kredytowej oraz rejestrach dłużników. W ten sposób oceniają, jaką największą kwotę kredytu jest w stanie spłacić klient.

Sprawdzając zdolność kredytową, banki biorą pod uwagę również to, jaką klient ma formę zatrudnienia. Osoba mająca nieregularne dochody, nawet jeśli są one na tyle wysokie, aby zabezpieczyć się na dłuższy okres czasu, nie jest wiarygodnym klientem w oczach instytucji.

Trzeba pamiętać, że każdy bank stosuje swój własny algorytm przy ocenie zdolności kredytowej, dlatego nawet jeżeli w jednej instytucji nie będzie problemy z otrzymaniem kredytu, to w innym sprawy mogą się potoczyć zupełnie inaczej. Dlatego nie warto się sugerować wcześniejszymi doświadczeniami w tej kwestii.

Kredyt a forma zatrudnienia — jak praca wpływa na zdolność kredytową?

Dla wielu zasady sprawdzania przez banki zdolności kredytowej mogą być krzywdzące, ponieważ w zależności od podpisanej z pracodawcą umowy, możemy dostać negatywną odpowiedź na wniosek o przyznanie kredytu. Wszystko z powodu określania miesięcznych dochodów, które powinny być stałe, aby instytucja uznała klienta za wiarygodną osobę.

Właśnie dlatego osoby, które zostały zatrudnione na umowę o pracę, najlepiej na czas nieokreślony, są najbardziej wiarygodnymi kredytobiorcami w oczach banku. Przykładem zawodu na takich warunkach zatrudnienia są urzędnik, listonosz czy laborant. Taki rodzaj umowy gwarantuje prawo płatnego urlopu wypoczynkowego lub wypowiedzenia, które nie może nastąpić z dnia na dzień. Przy obliczaniu zdolności kredytowej banki zwracają również uwagę na staż pracy. Jeśli ktoś dopiero zaczął nową pracę, instytucja nie ma dowodu, że dana osoba zechce w niej pracować na tyle długo, aby regularnie spłacać kredyt.

Jednak to nie znaczy, że o kredyt nie mogą się starać osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przypomina to zazwyczaj zwykły kredyt gotówkowy dla osób prywatnych, lecz jako firma jednoosobowa muszą spełnić pewne warunki. W tym przypadku banki bardzo dokładnie sprawdzają zdolność wnioskodawcy. Należy pamiętać, że dla instytucji często ważniejsza jest regularność przychodów niż ich wysokość. Aby to skontrolować, wymagają nie tylko wyciągu z księgi przychodów i rozchodów, ale również zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami podatków w skarbówce.

Przy umowie zlecenie kredyt również jest możliwy. Taki rodzaj umowy zazwyczaj zawiera się z kelnerami, sprzątaczkami i opiekunkami do dzieci. Najważniejszym warunkiem, który trzeba spełniać, jest posiadanie umowy zlecenia na co najmniej trzy miesiące. W innym przypadku większość banków odrzuci twój wniosek. Nawet jeśli będzie to umowa na czas nieokreślony, kredyt nie musi być przez to łatwiej dostępny. Przy staraniu się o kredyt pamiętaj, aby udokumentować dochody historią z twojego konta bankowego. Podobnie jest w przypadku umowy o dzieło, która najczęściej dotyczy wolnych zawodów, np. artystów, blogerów lub dziennikarzy. Dopiero po spełnieniu podanych przez dany bank warunków okaże się, czy instytucja jest w stanie przyznać nam kredyt. Trzeba jednak pamiętać, że są to przeważnie kredyty gotówkowe lub hipoteczne.