Może ona sprawdzić bazy BIK, ale nie musi. Różnicą jest także cel przeznaczenia środków. Banki wymagają tego w przypadku kredytów hipotecznych, mieszkaniowych czy samochodowych. Mniej restrykcyjne wymagania mają odnośnie kredytów gotówkowych. kredyty w