Limity nakładane na banki i firmy pozabankowe obliczane są w oparciu o stopę referencyjną NBP. Maksymalna wysokość wynosi dwukrotność sumy stopy referencyjnej i 3,5 punktów procentowych. Prowizja Prowizja to opłata, jaką pobiera bank za udzielenie kredytu.