Jak dobrze wziąć kredyt?

Kategoria: Kredyt hipoteczny (strona 1 of 1)

Jaka nieruchomość jako wkład własny do kredytu?

Starając się o kredyt, może pojawić się istotne pytanie, odnośnie tego, jaki typ nieruchomości może pełnić rolę wkładu własnego. Poznanie różnych opcji, jakie można wykorzystać w tym celu, to istotny krok w procesie planowania inwestycji. W tym artykule wymienimy różne możliwości, jakie oferuje rynek nieruchomości jako potencjalny wkład własny do kredytu.

Mieszkanie lub dom jako wkład własny przy kredycie

Mieszkanie lub dom, które już posiadamy, może służyć jako wkład własny przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny na inną nieruchomość. W praktyce oznacza to, że wartość istniejącej nieruchomości może zostać uwzględniona przez bank jako zabezpieczenie, redukując potrzebę dodatkowej gotówki jako wkładu. Dzięki temu kredytobiorcy są w stanie uzyskać lepsze warunki kredytowe lub nawet uzyskać większą kwotę. Warto pamiętać, że w przypadku niespłacenia kredytu, bank może przejąć obie nieruchomości. Dlatego, zanim zdecydujemy się na takie rozwiązanie, warto dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw. Nie będąc obeznanym w temacie, ciężko czasem określić, czy nieruchomość jako wkład własny to dobry pomysł i warto poznać zarówno zalety, jak i wady takiego rozwiązania.

Grunty pod budowę formą wkładu własnego

Działki lub grunty pod budowę to atrakcyjna opcja dla tych, którzy chcą zbudować nieruchomość od podstaw. Chcąc zbudować dom, wkładem własnym może być działka, na której ma on stanąć, ale jednocześnie może być to takie inna niewykorzystana działka. Trzeba być rzecz jasna jej właścicielem lub współwłaścicielem. Istotne jest też to, by nie był to teren, który już stanowi zabezpieczenie dla innego kredytu. Bank zweryfikuje wartość gruntu i wliczy to potem do kwoty wkładu własnego.

Lokale komercyjne a wkład własny kredytu

Mało kto wie, ale lokale użytkowe także mogą stanowić wkład własny podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny. Wiele instytucji finansowych akceptuje wartość takich lokali jako częściowe zabezpieczenie kredytu, co może ułatwić uzyskanie kredytu na korzystniejszych warunkach lub po prostu zwiększyć dostępną kwotę finansowania. Niemniej jednak, wykorzystanie lokalu użytkowego w ten sposób niesie za sobą pewne ryzyko: w sytuacji niewypłacalności kredytobiorcy, bank może postarać się o przejęcie obu nieruchomości. Dlatego przed podjęciem takiej decyzji warto dokładnie zastanowić się nad wszystkimi konsekwencjami. W takich sytuacjach niezwykle ważne jest także skorzystanie z porady specjalisty ds. kredytów.

Nieruchomości rekreacyjne jako wkład własny kredytu

Działka rekreacyjna, czyli na przykład domek letniskowy, może być rozważana jako potencjalny wkład własny przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny, chociaż zależy to od polityki konkretnego banku. Wiele instytucji finansowych wymaga, aby nieruchomość używana jako wkład miała odpowiednią wartość i była odpowiednio zabezpieczona. Działki rekreacyjne, z racji swojego specyficznego przeznaczenia, mogą nie zawsze spełniać oczekiwania banków. Jeżeli jednak ich wartość jest odpowiednio wysoka, mogą one stanowić część zabezpieczenia kredytu. Z pewnością warto zapytać się bezpośrednio w danej instytucji finansowej, jakie formy nieruchomości są akceptowane.

Grunty rolne jako forma wkładu własnego przy kredycie hipotecznym

Sytuacja gruntów rolnych jest pod wieloma względami podobna jak sytuacja nieruchomości rekreacyjnych. W teorii mogą one stanowić wkład własny, jednak banki mogą podchodzić do tego tematu różnie i każdy z nich będzie takie rozwiązanie aprobował. Przede wszystkim ziemia ta musi być wyceniona przez rzeczoznawcę, a osoba wnioskująca o kredyt musi być jej właścicielem lub współwłaścicielem.

Jak widać, jako wkład własny mogą stanowić różne typy nieruchomości. Banki zazwyczaj podchodzą do tego tematu dosyć elastycznie, choć należy pamiętać, że każdy z nich wymaga nieco innego podejścia. Z pewnością zostanie dokładnie sprawdzona zarówno wartość nieruchomości jak i jej stan prawny czy potencjał do wykorzystania. Dobrze o tym pamiętać, gdy staramy się o kredyt.

Kredyt hipoteczny a wysokie stopy procentowe — co musisz wiedzieć?

Stopy procentowe, a konkretnie ich zmiany, wpływają na życie każdego z nas, a w szczególności tych osób, które planują lub są posiadaczami kredytu hipotecznego. Czytaj dalej, a dowiesz się, co warto wiedzieć o stopach procentowych w kontekście kredytu hipotecznego!

Czym są stopy procentowe?

Stopy procentowe, to najprościej mówiąc, cena pieniędzy, którą trzeba uiścić za ich pożyczenie. To one warunkują, ile trzeba będzie zapłacić za kredyt lub ile będzie można zarobić na posiadanych oszczędnościach. W praktyce, stopy procentowe, to nie tylko rozliczenia pomiędzy bankami, a ich klientami, ale również transakcje wykonywane pomiędzy tymi instytucjami.

Dodatkowo, stopy procentowe ustalane są w taki sposób, aby zapewnić polskiej walucie jak największą stabilność. Co ważne, efekty działań związanych ze stopami procentowymi nie są widoczne od razu. Można się ich spodziewać nawet do roku od ogłoszenia zmian z nimi związanych.

Mechanizm związany z podwyższaniem stóp procentowych silnie wiąże się ze zjawiskiem inflacji i to właśnie one, są narzędziem do sprawowania nad nią kontroli. Rada Polityki Pieniężnej poprzez podniesienie stóp procentowych próbuje powstrzymać narastającą inflację, zmniejszając tym samym podaż pieniądza.

Jak stopy procentowe wpływają na kredyty hipoteczne?

Narodowy Bank Polski wydając komunikat o wysokości stóp procentowych, przekazuje informację na jak wysoki procent pożycza pieniądze bankom. To z kolei wpływa na cenę, którą ustalają banki komercyjne w dalszym pożyczaniu pieniędzy, przykładowo w postaci kredytu hipotecznego. Ważne jest więc dokładne przeanalizowanie swoich możliwości finansowych i zadanie sobie pytania czy naprawdę trzeba wziąć kredyt, aby później nie mieć problemów z jego spłatą i regularnie rosnącymi ratami zobowiązania.

Jeśli NBP ogłasza wysokie stopy procentowe, to banki również pożyczają dalej na wysoki procent. Efektem jest wzrost oprocentowania zaciągniętych zobowiązań, przez co stają się one automatycznie droższe. W tym samym czasie rośnie również oprocentowanie lokat, co jest dobrą wiadomością dla konsumentów, ponieważ banki nie chcąc pożyczać pieniędzy od banku centralnego, zachęcają do lokowania pieniędzy u siebie.

Podwyższanie stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na wysokość rat kredytów hipotecznych, które od razu stają się wyższe. Raty kredytu są również uzależnione od wysokości wskaźnika WIBOR, który może zmieniać się co 3 lub 6 miesięcy, zgodnie z zapisami w umowie kredytowej.

W jakich sytuacjach raty kredytu hipotecznego pozostają bez zmian?

Do tej pory, zdecydowana większość kredytów była udzielana na warunkach związanych ze zmiennym oprocentowaniem. Aktualnie, pojawia się coraz więcej ofert, które kuszą oprocentowaniem stałym na konkretny czas, najczęściej jest to 5 lub 7 lat. Co ważne, kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem jest droższy niż ten, ze zmiennym, dlatego tak wielu ludzi korzysta właśnie z tej drugiej możliwości.

Jak sprawdzić koszty kredytu? Czym jest RRSO i jakie ma znaczenie?

Spłacając kredyt, nie wystarczy zwrócić pożyczonej sumy. Kwota, którą musimy zapłacić bankowi, powiększona jest o różne dodatkowe opłaty. Jak więc sprawdzić koszty kredytu? Otóż żeby to zrobić, należy zsumować wszystkie związane z nim wydatki.

Co składa się na koszty kredytu?

Biorąc kredyt, wiemy, że będziemy musieli ponieść koszty. Nie wystarczy oddać pożyczonej kwoty. Bank chce zarabiać, a więc suma, którą będziemy musieli zapłacić, musi przewyższać tę, na którą opiewa kredyt.

Na całkowity koszt kredytu składają się oprócz niej odsetki, prowizje, składki ubezpieczeniowe, koszty prowadzenia rachunku do spłaty kredytu, a także koszty usług dodatkowych, które są przez część banków wymagane, abyśmy mogli otrzymać kredyt na określonych warunkach. Dopiero po zsumowaniu tych poszczególnych kosztów będziemy wiedzieli, ile ostatecznie trzeba będzie zapłacić.

Odsetki

Odsetki to główne źródło zarobku kredytodawców. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Wartość odsetek w przypadku oprocentowania stałego pozostaje niezmienna przez cały okres kredytowania. Z takimi warunkami spotkamy się przede wszystkim, biorąc kredyt na krótki okres.

Kredyty długoterminowe z reguły mają oprocentowanie zmienne. Wysokość odsetek nie jest stała, ponieważ zależy od stóp procentowych, które ustala Narodowy Bank Polski. Zasady określające, w jaki sposób oprocentowanie będzie się zmieniać, powinny być wyjaśnione w umowie oraz formularzu informacyjnym.

Maksymalna wysokość odsetek jest ograniczona prawnie. Limity nakładane na banki i firmy pozabankowe obliczane są w oparciu o stopę referencyjną NBP. Maksymalna wysokość wynosi dwukrotność sumy stopy referencyjnej i 3,5 punktów procentowych.

Prowizja

Prowizja to opłata, jaką pobiera bank za udzielenie kredytu. Uiszcza się ją jednorazowo albo zostaje wliczona w koszt miesięcznej raty. Jej wysokość ustalana jest procentowo od wartości kredytu. Niektóre banki oferują kredyty bez prowizji, jednak taka opcja wiąże się z innymi wydatkami, które zrekompensują bankowi stratę, na przykład z koniecznością wykupienia dodatkowych produktów.

Ubezpieczenie

Do kosztów kredytu należy również ubezpieczenie. Ma ono zminimalizować ryzyko podejmowane przez bank na wypadek, gdyby jakieś losowe okoliczności utrudniły lub uniemożliwiły nam terminową spłatę zobowiązania. Może to być więc na przykład ubezpieczenie od utraty pracy, od utraty zdolności do pracy, od choroby czy śmierci.

W przypadku kredytu hipotecznego niektóre banki zmniejszają wymagany od kredytobiorcy wkład stały z 20% do 10% – w takich sytuacjach należy wykupić ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

RRSO

RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony w formie wartości procentowej całkowitej kwoty w stosunku rocznym. Dzięki temu wyliczeniu można porównać koszty kredytów, uwzględniając nie tylko oprocentowanie, lecz także część pozostałych kosztów. RRSO związana jest też z wartością pieniądza, dlatego zmienia się, jeśli wartość ta ulega zmianie w czasie trwania okresu spłaty.

Na każdym kredytodawcy spoczywa obowiązek poinformowania kredytobiorcy już na etapie składania oferty o tym, ile wynosi RRSO.

Jak sprawdzić swój BIK?

Widzisz reklamy: „kredyt bez BIK”? Zastanawiasz się, co to takiego i dlaczego tak istotne jest, by ktoś nie sprawdzał, jakie informacje są tam zamieszczone? Wyjaśniamy, czym jest BIK i jak go można sprawdzić, a także po co to robić.

Czym jest BIK?

BIK to skrót od Biura Informacji Kredytowej. Jest to przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich oraz inne prywatne banki. W ramach swojej działalności BIK ma gromadzić i udostępniać dane o spłaconych i aktualnie spłacanych zobowiązaniach kredytowych, takich jak kredyty, pożyczki, karty kredytowe, limity, poręczenia kredytów, które udzielane są przez banki, SKOK-i oraz od niedawna również pozabankowe firmy pożyczkowe. Dlaczego BIK to robi? Służy to przede wszystkim instytucjom finansowym, ale w pewnym sensie także konsumentom. Umożliwia w łatwy sposób sprawdzenie historii kredytowej kredytobiorcy. Dzięki danym z BIK wiadomo, czy osoba wnioskująca o kredyt zaciągała już kiedyś takie zobowiązanie, jak poradziła sobie ze spłatą itp. A dlaczego warto sprawdzić swój BIK?

Dlaczego warto pobrać raport w BIK?

Wspomniano już, że baza BIK służyć ma przede wszystkim instytucjom finansowym. To w niej mają sprawdzać historię kredytową osoby, która wnioskuje o kredyt. Ale czy to oznacza, że nie warto się nią samemu interesować? Nic z tych rzeczy. Każdy z nas, jeszcze zanim zawnioskuje o kredyt, powinien pobrać raport BIK. Co można w ten sposób zyskać?

Przede wszystkim dzięki BIK możemy poznać naszą historię kredytową. W bazie można sprawdzić wszystkie do tej pory zaciągnięte zobowiązania, takie jak kredyty, ale i zakupy na raty, karty kredytowe.

Co więcej, dzięki sprawdzeniu zapisków w BIK, można ocenić, czy ma się szanse na uzyskanie kredytu lub pożyczki. Jeśli okaże się, że niekoniecznie, wówczas lepiej sobie odpuścić wnioskowanie, gdyż dana instytucja finansowa też zajrzy do bazy i zobaczy to samo.

Zaglądając do bazy BIK, można również upewnić się, czy się przypadkiem nie jest dłużnikiem, a także – czy ktoś nie wyłudził na nasze dane pożyczki.

Dzięki skorzystaniu z możliwości podejrzenia informacji zawartych w BIK można sprawdzić, jakie są w nich dane, a co za tym idzie – co jest widoczne dla banków i instytucji pożyczkowych.

Jak sprawdzić swój BIK?

Jeśli chcesz sprawdzić się w BIK, musisz zarejestrować się na jego stronie. Warto wiedzieć, że weryfikacja danych może potrwać 2-3 dni. Aby można było potwierdzić, że osoba, która chce raport, jest tą samą, której dane są podawane, należy wysłać skan dokumentu tożsamości oraz wykonać przelew identyfikacyjny w wysokości 1 złotego.

Jednak istotne jest to, że dane z konta bankowego muszą zgadzać się z danymi, jakie podało się w formularzu rejestracyjnym. Rachunek bankowy nie może być rachunkiem firmowym. Ale to nie wszystko. Kolejny krok weryfikacji polega na kliknięciu link aktywacyjny wysłany na e-mail. Po nim na SMS powinien przyjść kod autoryzacyjny.

Aby pobrać raport BIK, należy o niego najpierw wystąpić. Jak tego dokonać? Po zalogowaniu się do swojego konta należy wysłać wiadomość z prośbą o przedstawienie własnych danych, które są przetwarzane przez BIK. Na raport trzeba czekać nawet 30 dni. W płatnej wersji za 39 złotych można otrzymać raport nawet w 5 minut.

Co może być wkładem własnym przy kredycie hipotecznym?

Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego, osoby, które chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny, powinny mieć uzbierane środki na wkład własny. Ile powinien wynosić? Czy zawsze musi być w gotówce? Podpowiadamy!

Ile wynosi wkład własny w 2019 roku?

Przede wszystkim należy wyjaśnić, czym jest ów wkład własny. Dawniej banki udzielały wsparcia finansowego na 100% wartości nieruchomości, a nawet więcej. Niestety powodowało to problemy ze spłatą w momencie skomplikowania się spraw osobistych. Raty kredytów były wysokie. Nie mówiąc o tym, że często klient w momencie problemów ze spłatą był na straconej pozycji. Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Wydała Rekomendację S, która jest zbiorem dobrych praktyk dla banków. Jednym z zapisów, jakie tam znajdziemy, jest konieczność wniesienia przez kredytobiorcę wkładu własnego.

Ile powinien wynosić? Powinno być tak, że wnosi się wkład własny w wysokości 20% wartości nieruchomości. Okazuje się jednak, że wiele banków ma w swojej ofercie kredyty na 90% wartości nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że różnica w kosztach kredytu przy 10% i 20% wkładu własnego jest znacząca. Lepiej więc poczekać i uzbierać brakujące pieniądze lub sprawdzić, co jeszcze może być wkładem własnym.

Budowa domu

Działka budowlana wkładem własnym?

Osoby, które posiadają działkę budowlaną i chcą na niej wybudować dom, posiłkując się kredytem hipotecznym, mogą z powodzeniem składać wniosek. Jako wkład własny bank zaliczy wartość działki. Jeśli ma się już np. wylany fundament, wówczas również koszt jego wykonania jest wliczony jako wkład, tak jak i zaliczka wpłacona deweloperowi, który ma na nim wybudować dom.

Finansowanie wkładu własnego inną nieruchomością

Nie tylko działki budowlane mogą być wkładem własnym. Jeśli posiada się inną nieruchomość, np. mieszkanie, lokal użytkowy, grunt i chce się je sprzedać, również można zaliczyć jej wartość jako wkład własny. Oczywiście liczy się to, by sprzedaż nieruchomości zorganizować tak, by środki pozyskać na czas, gdy trzeba udokumentować wkład własny.

Darowizna jako wkład własny

Okazuje się, że pieniądze pozyskane od najbliższych mogą być wkładem własnym. Istotne jest jednak, by była to darowizna w tzw. zerowej grupie podatkowej. Dlaczego? Jeśli zgłosi się ją w urzędzie skarbowym, wówczas nie trzeba zapłacić podatku. Istotne jest jednak, by darowizna była udokumentowana, np. poprzez potwierdzenie przelewu.

Środki IKE i IKZE na wkład własny

Osoby, które myśląc o swojej przyszłości, odkładały środki na emeryturę na Indywidualnym Koncie Emerytalnym lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego, mogą zaoszczędzone tam środki dać jako wkład własny. Istotne jest to, by nie były to wspólne środki z małżonkiem lub dzieckiem.

Wkład własny z książeczki mieszkaniowej

W czasach PRL popularne były książeczki mieszkaniowe. Był to sposób na zebranie środków na własne M. Dzisiaj możliwe jest w niektórych przypadkach pozyskanie środków z tzw. premii gwarancyjnej. Wystarczy złożyć wniosek o likwidację książeczki mieszkaniowej. Ten sposób pozyskane pieniądze mogą być wkładem własnym.