Regulamin obejmuje zasady i kryteria korzystania z serwisu getkredyt.pl. By móc korzystać z serwisu, niezbędna jest darmowa rejestracja, która oznacza akceptację warunków regulaminu.

Blog odmawia przejmowania i przedruku tekstów rozpowszechnianych na getkredyt.pl. Wiąże się to z art. 116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z 4 lutego 1994 r.

Wyłączenie winy właściciela bloga:
– strona getkredyt.pl ma profil informacyjny, udostępniane w nim artykuły nie przedstawiają rad lub procedury postępowania w ustalonych sytuacjach,
– posiadacz serwisu nie odpowiada za zawartość tekstów, ani za jakiekolwiek straty doznane w efekcie zastosowania się do treści artykułu,
– w tekstach pokazywane są poglądy autorów, nie posiadacza witryny,
– administrator bloga nie ponosi odpowiedzialności za zawartość komentarzy dodawanych pod artykułami przez osoby trzecie,
– za zamieszczane publikacje odpowiada wyłącznie autor.

Umieszczanie tekstów:
1. publikacja winna mieć minimum 2500 znaków bez spacji,
2. publikowane są jedynie poprawne gramatycznie publikacje, zawartość z uchybieniami gramatycznymi i ortograficznymi są wykluczane,
3. każdy artykuł musi posiadać załączoną fotografię w harmonii z główną myślą artykułu. Załączony obrazek powinien być zgodny z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
4. zawartość artykułu powinna być unikatowa i nie może być udostępniana na różnych witrynach, zarówno przed, jak i po zamieszczeniu na getkredyt.pl,
5. twórca artykułu oznajmia, że poglądy opisane w publikacji stanowią jego osobiste osądy. Posiadacz witryny nie odpowiada za tematykę artykułów i za potencjalne zniszczenia będące skutkiem zastosowania się do publikacji,
6. artykuły oraz domeny w linkach nie mogą posiadać niezgodnej z polskimi przepisami treści, obejmuje to też treści dla dorosłych internautów,
7. dołączane treści muszą być frasobliwe i o charakterze poglądowym. Teksty dodane na stronie getkredyt.pl winny być przejrzyste dla wszystkich internautów,
8. tekst może zawierać nie więcej niż jeden link w akapicie w postaci URL lub brand.
9. autor artykułu informuje, że posiada do niej całkowite prawa autorskie.
10. administrator witryny getkredyt.plf może odmówić opublikowania artykułu bez podawania przyczyny. Dodatkowo nie będą zamieszczane treści, które nie spełniają wytycznych podanych w regulaminie.